32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

logo502020 წლის 29 დეკემბერს  გაიმართება სპმთპ-ის რიგით 88-ე  აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა წერილობითი გამოკითხვის გზით. 

გაეცანით 

სპმთპ-ის პრეზიდენტის მაია კობახიძის ბრძანებას სპმთპ-ის აღმასრულებელი საბჭოს მოწვევისა  დასპმთპ-ის N: 88 აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის დღის წესრიგს .