საქართველოს  პედაგოგთა და მეცნიერთა  თავისუფალი პროფკავშირი

 

 საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი (ESFTUG)


საერთაშორისო ორგანიზაცია - განათლების ინტერნაციონალის (EI),  ევროპის პროფკავშირების განათლების კომიტეტის  (ETUCE) და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრია (GTUC).

Education Internationalსაერთაშორისო ორგანიზაცია–განათლების ინტერნაციონალი (EI) არის მასწავლებელთა ხმა და  განათლების სფეროში სხვა დასაქმებულთა მსოფლიოს მასშტაბით171 ქვეყნის 396  პროფკავშირულ ორგანიზაციას აერთიანებს. განათლების ინტერნაციონალი წარმოადგენს და  იცავს მსოფლიოს განათლების სფეროში 32,5 მლნ დასაქმებულის ინტერესებს, დაწყებული საბავშვო ბაგა–ბაღებიდან უმაღლესი სასწავლებლების ჩათვლით.

etuce ევროპის პროფკავშირების განათლების კომიტეტი ( ETUCE)განათლების ინტერნაციონალის ევროპულრეგიონს წარმოადგენს, რომელიც ევროპაში 48 ქვეყნის 131მასწავლებელთა პროფკავშირებს აერთიანებს და განათლების სექტორში დასაქმებულ 11მილიონ პედაგოგს წარმოადგენს. ETUCE ევროკავშირის დონეზე განათლების სფეროში სოციალური პარტნიორი და ევროპის პროფკავშირების ფედერაციის (ETUC) წევრი ორგანიზაციაა. 

georgian trade unions 1საქართველოს პროფესიული კავშირების კონფედერაცია არის დამოუკიდებელი,  არაკომერციული  ორგანიზაცია და რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 19/11/1998. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება არის სამოქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 22 დარგობრივ ორგანიზაციას  და ჰყავს 220 000 წევრი. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების კონფედერაცია არის საერთაშორისო პროფესიული კავშირების გაერთიანების (ITUC) წევრი 2006 წლიდან, ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის-ETUC  რეგიონული ფილიალის წევრი 2007 წლიდან.

  • სპმთპ ორგანიზაციული განვითარების მთავარ პრიორიტეტად ისახავს ევროპული პროფესიული კავშირების პრინციპებსა და ღირებულებებთან დაახლოებას.
  • სპმთპ აქტიურად არის ჩართული ETUCE-ის პოლიტიკისა და სტრატეგიების განსაზღვრაში.
  • სპმთპ–ის პრეზიდენტი განათლების ინტერნაციონალის, ევროპის პროფესიული კავშირების განათლების კომიტეტის (ETUCE) მმართველი ორგანოს–აღმასრულებელი კომიტეტის არჩეული წევრია.


სპმთპ-ის პარტნიორები არიან: 


solidarity  აშშ-ის შრომის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრი;
aft logo   ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაცია

ilo logoშრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO).

 საქართველო–ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება  ითვალისწინებს:

  • საქართველოში  დემოკრატიული რეფორმებისა და ევროპული ღირებულებების დამკვიდრებას;
  • კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფას;

o    გაერთიანების თავისუფლების ხელშეწყობას;

ღია მმართველობის ჩამოყალიბებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაუმჯობესებული მექანიზმების ამოქმედებას;

o    საქართველოს მომავალი თაობების ევროპის სრულფასოვან მოქალაქეებად აღზრდას;

o    ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზებას და ეკონომიკის განვითარებას;

o    ქვეყნის სტაბილურ  განვითარებას;

o    დასაქმებასა და შრომასთან დაკავშირებით ყოველგვარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას;

o    დასაქმებულთა უფლებების დაცვის და შრომის პირობების გაუმჯობესებას;

o    შრომის კოდექსის პრაქტიკაში განხორციელების კონტროლის მიზნით სპეციალური სამსახურის შექმნას;

o    სამართლიანი სოციალური დაცვის სისტემების ჩამოყალიბებას;

o    რეგიონის შრომის სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებას;

o    დაწყებითი განათლების მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობას;

o    უმაღლესი ხარისხის განათლების გაზრდასა და დაახლოვებას ევროპულ სტანდარტებთან;

o    საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებების თანამშრომლობის გაფართოვებას ევროპასთან;

o    პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემების განვითარებას;

o    სტუდენტების, მეცნიერებისა და პროფესორ-მასწავლებლების გაცვლითი პროგრამების რაოდენობის გაზრდას;