საქართველოს  პედაგოგთა და მეცნიერთა  თავისუფალი პროფკავშირი

2012- 2014 წწ საერთაშორისო პროექტი "მასწავლებლები ადამიანის უფლებების კულტურია ამაღლებისთვის", განათლების ინტერნაციონალი, ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაცია, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი
2009-2012 წწ საერთაშორისო სამოქალაქო განათლების პროექტი "მოქალაქეთა ხმები", ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაცია, აშშ- სახემწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით 

2009 წ. - ”ეფექტური კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების ხელშეწყობა საქართველოს პედაგოგთა და 

მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირსა და   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის”
2008 წ.  - პედაგოგიური საზოგადოების ინფორმირებულობის და ჩართულობის გაძლიერება განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტროს საბიუჯეტო პოლიტიკის დაგეგმვასა და მართვაში - ქართულ-ბრიტანული  პროფესიული ქსელი
2008 წ. - უმაღლესი განათლების სტუდენტთა და მასწავლებელთა მობილობის კამპანია - განათლების ინტერნაციონალი, ევროპის სტუდენტური კავშირი
2008 წ. - დედოფლისწყაროს საჯარო სკოლებში დემოკრატიული მართვის ხელშეწყობა - ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"

2007 წ. - საერთაშორისო სამოქალაქო განათლების გაცვლითი პროგრამა "მოზაიკა II" - ამერიკის განათლების დეპარტამენტი
2005 წ. – დედაქალაქის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა საქმიანობის მონიტორინგი – (ქ. თბილისის მერია)

2004 წ. – “საქართველო ჩვენი სამშობლოა” (ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაციის კამპანია) – 
(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო)

2003-2004 წწ – “კოალიციური პროექტი: განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია და ფინანსური გამჭვირვალობა” – (“გადავარჩინოთ ბავშვები”, “CAP”).

2001-2002 წწ. – “განათლება კორუფციის გარეშე” -  (ფონდი “ევრაზია”, ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”)
2001 წ. – პრეზიდენტის 2001 წლის # 95 ბრძანების მონიტორინგი – (USAID)
2000-2001 წწ – “მოქალაქეთა გააქტიურება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში” – ფონდი “ღია საზოგადოებასაქართველო”, 
ქ. ქუთაისის მერია