32 2 37 30 67
 contact@educator.ge
დანიურ-ქართული პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარი სკოლების პედაგოგებმა და სკოლის დირექტორებმა პედაგოგიური პრაქტიკის, სკოლაში დანერგილი საუკეთესო გამოცდილებების, მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტების ურთიერთგაზიარება დისტანციურ რეჟიმში გადაიტანეს.
დანიური პროექტის ,,სკოლისა და განათლების პოლიტიკის ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში, სპმთპ-ისთან თანამშრომლობით”, ორი ჯგუფის ბენეფიციარები, ორ თემაზე ,,წერითი დავალებები და განმსაზღვრელი შეფასება” და ,,განმავითარებელი შეფესებები და უკუკავშირის კულტურა” სამსჯელოდ პროექტის სემინარების კოორდინატორების, ეკატერინე ჭელიძისა Ekaterine Chelidze და მურად ემონოვის Murad Eminov ორგანიზებით, ინტერაქტიულად, ორი დღის განმავლობაში ონლაინ იმუშავეს,
23-24 მაისის შეხვედრაზე, მოსწავლეზე ორიენტირებული, სკოლის საგანმანათლებლო პოლიტიკის განმავითარებელი, სწავლა-სწავლების დანიურ მასალებზე დაყრდნობით ადაპტირებული ინსტრუმენტები იქნა განხილული, გაკეთდა პრაქტიკული სამუშაოები, იმსჯელეს ახლებული მიდგომების დანერგვის გზებზე, რესრუსებსა და მექანიზმებზე.
გლობალური პანდემიის პირობებში, გამოწვევას ,,ჯამრთლელობის კრიზისი არ ქცეულიყო განათლების კრიზისად”, ტექნიოლოგიური პრობლემების მიუხედავად, შესაძლებლობების მაქსიმუმით უპასუხეს. მიუხედავად დატვირთვისა,
პროექტის მონაწილეები დიდი ენთუზიაზმით გამოეხმაურნენ სპმთპ-ის ინიციატივას, ონლაინ პლატფორმით, საკუთარი პრაქტიკის კონკრეტული მაგალითები, მეთოდოლოგიური მასალები წარმოედგინათ, ემსჯელათ წერით, განმსაზღვრელ და განმავითარებელ შეფასებებზე.
სამუშაო შეხვედრის საპრეზენტაციო თემებს უძღვებოდნენ: სპმთპ-ის ტყიბულის რ/ო თავმჯდომარე, მენტორი მასწავლებელი ეკატერინე ჭელიძე; გარდაბნის რაიონის წამყვანი მასწავლებელი, აზერბაიჯანულენოვანი ტრენეტი, მურად ემინოვის კოორდინაციით, ქ. თბილისის N:84 საჯარო სკოლის დირექტორი მანანა ბაციკაძემ Manana Batsikadze და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ს. კოდის სკოლის დირექტორი ლია ფადარაშვილი Lia Padarashvili, ხულოს მუნიციპალიტეტის ს. კვატიის სკოლის მასწავლებელი, გიული ბერიძემ ბერიძე გიული და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოდიშის #1 საჯარო სკოლის პედაგოგი, სოფიო ციმინტია Sophio Tsimintia
დანიური პრაქტიკიდან, წერით დავალებებთან მიმართებაში განსაკუთრებულ ინტერესს ,,ფლუმის 5 და 7 კუთხე”, ,,ფრეიერის სქემა”, განმსაზღვრელი შეფასება-ამება” , მოსწავლების მოტივირების ფორმები იწვევს. ონლაინ შეხვედრის მონაწილეებმა კონკრეტული სავარჯიშოები შეადგინეს.
ყურადსაღებია, ისეთი ინსტრუმეტებზე საუბარი, რომელიც მოსწავლის განმავითრებელ შეფასების კულტურის დანერგვას ემსახურება. დანიური პრაქტიკიდან ადაპტირებულია ,,მოსწავლის თვითშეფასება- ამება”, სიტვიერი
ომენტარების ნიმუშები, ,,ერთწუთიანი ტესტი” , ,,შეფასება კონვერტით ,,დაფიქრდი, დაწყვილში - იმსჯელე, 3,2,1 ინტერვიუ მოსწავლეთან, შესასვლელი და გასასვლელი ბილეთბი, შიდა და გარე წრეები.
 
საყურადღებოა, რომ დანიური პროექტის მონაწილეებმა სემინარის მასალების გამოყენება უკვე დისტანციურ რეჟმში მოსწავლებთან სამუშაოდ გადაიტანეს. მოსწავლების სწავლების პროცესების გამრავალფეროვნებისთვის. ორივე ჯგუფის მონაწილეებმა გაუზიარეს მოსწავლების მოტივაციის ასამაღლებელი თამაშით სწავლების ფორმები, რომელიც აგრეთვე დისტანციურ რეჟიმშიც შეიძლება გადატანა.
სკოლის დირექტორებმა ისაუბრეს კათედრ
ების მიხედვით განმავითარებელ შეფასებების დანერგივს მაგალითებზე. ხოლო პედაგოგებმა გიული ბერიძემ განმავითარებელი შეფასების ინსტურმენტებიდან ოთხი ნიმუშზე ისაუბრა. სოფიო ციმინტიას მიერ წარმოჩინდა, როგორ ხდება მოსწავლეების, მასწავლებლის მოტივაციის ამაღლება სკოლის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მცირე კვლევის ჩატარების საფუძველზე.
როექტი ითვალისწინებს ეროვნულ უმცირესობების მასწავლებლებისთვის დანიური მასალების მომზადებას აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.
 
დისტანციურ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილებას ღებულობდნენ დანიურ-ქართული გაცვლითი პროგრამის მონაწილეები: ლიკა ჩხაიძე Lika Chxaidze, ჯაბა ლაბაძე Jaba Labadze, ნათია გაბროშვილი Natia Gabroshvili აზნივ კირაკოსიანი Azniv Kirakosyan. ისინი დანიელ-ექსპერტ პედაგოგებთან ერთად 2020 წლის შემოდგომიდან გააგრძელებენ საქმიანობას.
ონლიან შეხვედრაში მოწვეულები იყვნენ სპმთპ-ის სტრუქტურული ერთეულების ლიდერები, სკოლებში ასწავლლიან:
თამარ ბარისაშვილი თამარ ბარისაშვილი, ნათელა თევზაძე Natela Tevzadze, თეა თავაძე თეა თავაძე, ნინო პოპიაშვილი Nino Popiashvili, ცირა გულუა ცირა გულუა, მანანა ჩოხელი Manana Chokheli, თამარ კაკაჩია.
სპმთპ-ის რაიონული/საქალაქო ორგანიზაციები პროექტში ჩართულ სკოლების ადმინისტრაციას მადლობას უხდიან პარტნიორობისთვის.
დასაფასებელა, რომ პროექტის ფარგლებში,
შემაჯამებელ სემინარებზე წარმოდგენილი პრეზენტაციების შემდეგ, ბენეფიციარი მასწავლებლები/დირექტორები, სკოლის ადმინისტრაციებისა და კოლეგების მხარდაჭერით სკოლის საჭიროებების გათვალისწინებით აგრძელებენ მუშაობას. პროექტის მეორე ეტაპზე ჩართლია 40-ზე მეტი სკოლა, აგრეთვე არაპირდაპირი ბენეფიციარები.
გარდა ამისა, კოლეგების ინფორმირების მიზნით, გამოქვეყნებულია სტატიები Gulnazi Chelidze Caro Xardziani, ვებინარებსა Jaba Labadze და სოციალურ მედიაში, წარმოადგინეს დანიური პრაქტიკა და მასალები რაიონულ და სკოლის დონეებზე..
სპმთპ მადლობას უხდის პროექტში მონაწილე ყველა სკოლის თითოეულ მასწავლებლებს გაწეული შრომისთვის, 21-ე საუკუნის მოთხოვნებზე დაფუძნებული სწავლების გარემოს შექმნაზე ზრუნვისთვის.
Madona Ulumbelashvili Marika Lomsadze Marika GabisoniaManana Chiqovani Maka Porchkhidze Ana Anushidze ნათია დევნოზაშვილი Marina Vepkhvadze Nino Nonikashvili Xatuna Zoidze Sevil Kyarimova Irma Karanadze Nino Efxoshvili Nona Miqava Nino Anesiani Gulo Beridze Fariz Bayramov Natalia Beqauri @ლაგაზაშვილი ია
Lela Fircxelava ლია ცინცაძე Mariam Gengashvili ნინო ნადაშვილი ეკა ერგემლიძე Nana Gaubarashvili ნინო მესხი Rusudan Paqsadze Maia Beruashvili @Nana Xandamishvili @ცირა ჩხაიძე @Sofia Tsimintia Dato Mesxidze მაიკო მეტრეველი Nino Getiashvili ლელა ქურიძე Lela Sajaia Lamzira Okropiridze Nurane Celilova Maia Aleqsandria სოსლან სურმანიძე Ramiz Ramazanov Esqin Pasayev Maia Metreveli-kapanadze @Irma Abulashvili @Leila Batsikadze Xatuna Failadze @Парвиз Мамедов Nana Zhvania @Luba Cincadze Giorgi Ugrelidze Manana Kapetivadze
სპმთპ მასწავლებელთა ინტერესების ადვოკატირებსთვის ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარების ხელშეწყობასა და სკოლების განვითარებაზე.