32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

სპმთპ დედოფლისწყაროს რაიონული ორგანიზაცია მუდამ ზრუნავს პროფკავშირის წევრთა პროფესიულ წინსვლისთვის.2020 წლის 1- 2 ივლისს ჩატარდა ბაღის თანამშრომლებითვის ტრენინგი თემაზე:" გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება" . მადლობა საინტერესო ტრენინგისთვის ქალბატონ თეა შავთვალიძეს და საგანმანათლებო ცენტრის ხელმძღვანელ ქალბატონ მარინა მკალავიშვილს