32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

ევროპის პროფკავშირების განათლების კომიტეტი /ETUCE/ ,,კოვიდ-19“-თან დაკავშირებით: ETUCE European Trade Union Committee for Education

 კოორდინირებული და რაციონალური ზომები განათლების სფეროს წარმომადგენელთა და მოსწავლეთა საკეთილდღეოდ! ☑️ მათ შორის, მრავალი ევროპული  ქვეყანა  ახალი კორონავირუსის  გავრცელებით  გამოწვეული საფრთხეების  წინაშე  დგას. ☑️ მთავრობები და ჯანდაცვის უწყებები მობილიზებული  არიან  ამ  დაავადების  სააფრთხეების  წინააღმდეგ  ბრძოლისთვის.
ETUCE მოუწოდებს გადაწყვეტილებების მიმღებებსა და საგანმანათლებლო უწყებებს უფრო მეტი ინფორმირებულობისა და გამჭვირვალობისკენ, იმისთვის რომ განათლების სფეროში დასაქმებულებმა უკეთ დაიცვან, როგორც საკუთარი თავი, ისე მოსწავლეები.
- სკოლებსა და საგანმანთლებლო დაწესებულებებში უნდა განხორციელდეს ყველა აუცილებელი ზომები. მაშინ როდესაც საჭიროების შემთხვევაში,

საგანმანათლებლო დაწესებულებების დროებით დახურვა არის ერთ-ერთი გამოსავალი, თუმცა დაცული უნდა იყოს დასაქმებულთა ინტერესები და თავიდან იქნეს აცილებული მათდამი არასამართლიანი მიდგომები.

,,ახალი კორონა ვირუსი“  2019 წლის  დეკემბრიდან  სწრაფად გავრცელდა. კოვი-19-ით ინფიცირებულთა სიმპტომებია: გრიპი, ცხელება, ხველა და სუნთქვის პრობლმები. შესაძლოა ჰქონდეთ უფრო სავალალო შედეგები.

,,კოვიდ-19“-ის ინფექციის გადამდები ბუნება იწვევბს სკოლებისა და საგანმანთლებლო დაწესებულებების დახურვას, ბევრ ქვეყენაში არდადეგები მთავრდება, და საგანმანთლებლო დაწესებულებები ყველაზე სენსიტიური ადგილია დაავადების გასავრცელებლად.

 ყველასთვის უმთავრესი უნდა იყოს საგანამანთლებლო დაწესებულებების, მათი პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხოება, შესაბამისად უნდა მოხდეს პრევენიციული ზომების გატარება ყველა დონეზე, გამჭვირვალედ ხელისუფლებების, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ექსპერტების მჭიდრო თანამშრომლობით. აღსანიშნავია, რომ განათლების პერსონალს ყველაზე ახლო კონტაქტები აქვთ მოსწავლეებთან, შესაბამისად, ისინი უნდა იყვნენ ყველაზე მეტად უსაფრთხოების რეკომენდაციებით და სიტუაციური ანალიზით ინფორმირებულები.
მათ ვისაც უწევთ იზოლაციაში ყოფნა, საჭიროებიდან გამოდინარე მათი ანაზღაურებით უზრუნველყოფა არ უნდა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. პროფკავშირები არ დაუშვებს თუ განათლების სფეროს წარმომდგენლებლი ამ პრობლემის წინაშე დადგებიან. საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ ხელი უნდა შეეწყოთ სახლიდან მუშაობისთვის, და უნდა გაეწიოთ დახმარება ონლინ რეჟიმში მუშაობისთვის. ამ ყველა გამოწვევის გადალახვა უნდა შევძლოთ დამატებითი სტრესების გარეშე ყველამ ერთად (მოსწავლეებმა, მშობლებმა საზოგადოებამ ერთად.
ETUCE-ის ევროპული დირექტორი, სუზან ფლოკენი: , ,ევროპის განათლების სისტემებს და მათი დასაქმებულები კორონავირუსით გამოწვეულ გარემოებაში აღმოჩნდნენ. ურთიერთსაინააღმდეგო ინფორმაციები ვრცლედება, ამიტომ გადამწყვეტია მთავრობების კოორდინირებული მუშაობა მთთვის საჭირო პასუხებზე რეაგირებ. პანიკას არ უნდა მივეცეთ, თუმცა უგულებელყოფაც არასახარბიელოა. ჩვენ როგორც განათლების პროფკავშირების გაერთიანება, რომელიც მილიონობით მასწავლებელსა და განათლების პერსონალს წარმოვადგენთ მთელს ევროპაში, მოვითხოვთ ჩვენი მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ეფექტურად დაცვის უზრუნველყოფას სამთავრობო თუ ადგილობრივი ხელისუფლებებისგან“.
მიმდინარე პროცესებსა და სიტაუციას მუდმივად აკვირდება და ინფორმაციებს იღებს წევრი ორგანიზაციებისგან, და მადლობას უხდის მათი საქმიანობისა და ეროვნულ დონეებზე გაწეული საქმიანობისთვის.
დამატებით ინფორმაციები კორონავირისთან მიმართბაში ოფიციალურად მუდმივად ხელმისაწვდომია ,, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის“ ვებ-გვერდზე.

https://www.csee-etuce.org/en/news/education-policy/3617-covid-19-etuce-calls-for-coordinated-and-rational-measures-to-protect-education-staff-and-students?fbclid=IwAR2lUdcUZT9tAGTebG7OAuzEe2QEEr0fE4NGmULF6wjPYRKgHjJgq1-MdG8