32 2 37 30 67
 contact@educator.ge

მიმდინარე წლის 29თებერვალსა და 1მარტს ბოლნისის სპმთპ-ის ორგანიზაციამ ჩაატარა საჯარო სკოლების დირექტორთა საგამოცდო მოსამზადებელი ტრენინგები.მადლობა  ტრენერს ქალბატონ ლიანა კობესაშვილს.