32 2 37 30 67
 contact@educator.ge
სპმთპ თელავის რაიონული ორგანიზაციის ინიციატივით, თელავში, 2-3 მარტს ჩატარდა ტრენინგი სკოლის დირექტორის გამოცდაზე დარეგისტრირებულ წევრთათვის.
მადლობა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირს მხარდაჭერისთვის,
ტრენერს, ქალბატონ