საქართველოს  პედაგოგთა და მეცნიერთა  თავისუფალი პროფკავშირი

   სპმთპ-ის IX საანგარიშო-საარჩევნო ყრილობამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლის ტექსტი შემუშავდა ყრილობის მუშაობის პროცესში, დელეგატთა მოსაზრებების, მოთხოვნებისა და მსჯელობის საფუძველზე. რეზოლუცია ითვალისწინებს სპმთპ-ის საქმიანობის ძირითად პრიორიტეტებს სკოლამდელ და ზოგადსაგანმანათლებლო...
  მიმდინარე წლის 8 დეკემბერს, გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის ინიციატივით სოფელ კაჭრეთში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ”სკოლის ასაკის ბავშვთა ინკლუზია”. აღნიშნულ ტრენინგს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთის, სოფელ კაჭრეთის, სოფელ მელაანისა და სოფელ არაშენდის 20 პედაგოგი ესწრებოდა...
ყრილობა ,,პედაგოგებს გვაბრალებენ კონსერვატორობას, სიახლეებისადმი მიმღეობის დაბალ ხარისხს, გამოვხატავ პედაგოგთა საერთო აზრს - ეს ასე არ არის. არსებობს ამის დამადასტურებელი უამრავი მაგალითი. მარტო ის ფაქტი, რომ საგნის „მე და საზოგადოების“ სწავლების შემოღებასთან დაკავშირებულ ხმაურს და სტანდარტის...
  ,,არ შეგვეძლო ჩვენი პროფკავშირელი კოლეგები და პედაგოგები არ მოგვენახულებინა ..... მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პირადი მიზნით, თქვენი ქვეყნის შესანიშნავი ბუნების, ტრადიციებისა და კულტურის გასაცნობად ვსტუმრობთ უპირველესად მოვედით ჩვენს დიდ ოჯახში” -აღნიშნა ბულგარეთის განათლების...
უჩასპმთპ-ის იურიდიული დეპარტამენტის კიდევ ერთი წარმატებული საქმე!
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა ა.(ა).ი.პ თბილისის 31-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის აღმზრდელის ხათუნა მაჩაიძის სააპელაციო საჩივარი. დამსაქმებელს დაეკისრა მისი პირვანდელ სამუშო ადგილზე აღდგენა და განაცდურის...
  ,,განათლების პროფკავშირების საქმიანობაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისა და თანასწორობის საკითხების ხელშეწყობისათვის” საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტს მაია კობახიძეს ETUCE-ის კუნკა დამიანოვას სახელობის პირველი პრიზი გადაეცა.

დაჯილდოების...
   საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი აგრძელებს ტრენინგებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა კარიერული ზრდისა და მათთვის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების შეძენის მიზნით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის განსაკუთრებით...
  ვაკე-საბურთალოს რაიონული ორგანიზაცია კვლავაც აგრძელებს საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმულთა კარიერულ წინსვლაზე ზრუნვას.

მიმდინარე წლის 23 ნოემბერს, N67 ბაგა-ბაღის თხოვნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:”სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინკლუზია”, რომელსაც 64 მონაწილე ესწრებოდა.
...

ქვეკატეგორიები